0225 3594 888

  • Nền trang con

Thư viện video

Kho lạnh Công ty Thiên Phú, Quảng Ngãi

Kho lạnh Công ty Thiên Phú, Quảng Ngãi

Ngày: 08-01-2020

Bao gồm 02 kho lạnh bảo quản và 02 kho lạnh cấp đông tại Thành phố Quảng Ngãi

Xem thêm
Kho lạnh Công ty Tradimexco, Hải Phòng

Kho lạnh Công ty Tradimexco, Hải Phòng

Ngày: 08-01-2020

Kho lạnh dài 102, rộng 29, cao 6 mét, Công ty Tradimexco, Hải Phòng

Xem thêm
Kho lạnh Công ty Hoàng Thành, Hải Phòng

Kho lạnh Công ty Hoàng Thành, Hải Phòng

Ngày: 08-01-2020

Kho lạnh dài 54, rộng 48, cao 8.1 mét, Công ty Hoàng Thành, Hải Phòng

Xem thêm
Kho lạnh Công ty Vinalines, Hải Phòng

Kho lạnh Công ty Vinalines, Hải Phòng

Ngày: 08-01-2020

Kho lạnh dài 41, rộng 37.5, cao 6 mét, Công ty Vinalines, Hải Phòng

Xem thêm
Kho lạnh Công ty Falcon, Hải Phòng

Kho lạnh Công ty Falcon, Hải Phòng

Ngày: 08-01-2020

Kho lạnh dài 100, rộng 28, cao 7,3 mét, Công ty Falcon, Hải Phòng

Xem thêm
Kho lạnh Công ty Hải An, Hải Phòng

Kho lạnh Công ty Hải An, Hải Phòng

Ngày: 08-01-2020

Kho lạnh dài 175, rộng 33, cao 6,7 mét, Công ty Hải An, Hải Phòng

Xem thêm

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ Công ty CPTM Điện Lạnh Hoàng Mai